Ministrul Educatiei: Explicatii Importante privind Examenele Nationale Sustinute de Elevii Romani

Ministrul Educatiei ofera o serie de explicatii foarte importante cu privire la examenele nationale sustinute de elevii romani in luna februarie 2024.

Ministrul Educatiei Explicatii Importante Examenele Nationale Sustinute Elevii Romani

Ministrul Educatiei ofera o noua serie de explicatii foarte importante cu privire la examenele nationale sustinute de catre elevii din Romania, iar asta pentru ca Ligia Deca vorbeste mai jos despre felul in care vor fi analizate rezultatele simularii pentru Evaluarea Nationala, care a fost sustinuta in luna februarie.

Ministrul Educatiei ofera mai jos informatii suplimentare cu privire la felul in care aceste rezultate vor fi analizate pentru a se vedea ce fel de imbunatatiri pot fi facute, dar mai mult decat atat, pentru a se vedea cat de eficient este sistemul de digitalizare si corectarea lucrarilor in mod aleator de catre profesori din tara.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare. Dată fiind generalizarea evaluării digitalizate pentru simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023 – 2024, facem următoarele precizări.

Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării (limba română, matematică, respectiv limba maternă) au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum și la borderourile de evaluare corespunzătoare, pentru a le putea discuta cu aceștia, în perioada următoare, în scopul identificării nevoilor individuale ale fiecărui elev și organizării unor activități remediale care să-i susțină în procesul de pregătire din perioada următoare.

În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educației dispune pentru prima oară de date relevante pentru o imagine de ansamblu asupra gradului de reușită la fiecare dintre itemii administrați. Aceasta va permite analize ulterioare referitoare la măsura în care sunt dezvoltate competențele vizate prin evaluarea națională. În acest sens, atașăm un extras din platforma de evaluare digitalizată din care rezultă gradul de reușită pe fiecare item, la nivel național, pentru limba și literatura română și matematică, precum și subiectele și baremele probelor scrise la aceste simulări.

La nivelul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se va efectua o analiză a răspunsurilor elevilor la fiecare item pentru a identifica gradul de dezvoltare a competențelor acestora. Informațiile care permit astfel de analize pe itemi sunt disponibile și la nivelul fiecărui Inspectorat Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, respectiv al fiecărei unități de învățământ.

Dat fiind faptul că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obținute de către elevi, unitățile de învățământ vor folosi datele rezultate la nivel de unitate, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.”