Ministrul Educatiei: Cererea foarte IMPORTANTA a Ligiei Deca pentru Invatamantul din Romania

Ministrul Educatiei transmite o cerere extrem de importanta pentru invatamantul din Romania, iata ce vrea Ligia Deca si ce se intampla in mod oficial.

Ministrul Educatiei Cererea IMPORTANTA Ligiei Deca Invatamantul Romania

Ministrul Educatiei a facut in mod oficial o cerere foarte importanta pentru viitorul sistemului de invatamant din Romania, iar asta pentru ca Ligia Deca a luat decizia de a cere de la Ministerul Dezvoltarii ajutor pentru decontarea cheltuielilor pe care le au profesorii care fac naveta catre scoli din alte localitati.

Ministrul Educatiei a trimis cererea de mai jos catre Ministerul Dezvoltarii pentru a sustine finantarea acestor cheltuieli, Ligia Deca incercand sa-i ajute pe profesorii din Romania sa beneficieze de fondurile necesare pentru deplasarea in localitatile in care trebuie sa isi desfasoare activitatea in fiecare zi.

“Ref: asigurarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dispune de locuință în unitatea administrativ- teritorială în care are postul. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, stabilește la art. 127 atribuțiile autorităților administrației publice locale în domeniul educației, respectiv la lit. (k) asigurarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care nu dispune de locuință în unitatea administrativ-teritorială.

“ART. 127 În domeniul educației, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții. Asigură personalului didactic care nu dispune de locuință în unitatea administrativ-teritorială decontarea cheltuielilor de transport;”. Art. 140 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, reglementează faptul că prin finanțarea complementară sunt asigurate cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat.

Care nu fac parte din finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar, iar la alin. (3) lit. c) se reglementează faptul că unitățile administrativ-teritoriale pot aloca din venituri proprii, ca finanțare complementară sume pentru cheltuieli în vederea atragerii personalului didactic și auxiliar, cheltuieli ce pot fi asimilate cheltuielilor pentru transportul personalului din învățământul preuniversitar de stat.

Decontarea cheltuielilor de transport ale personalului din învățământul preuniversitar de stat, se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, care stabilește în sarcina autorităților publice locale atribuțiile concrete privind procedura și condițiile de decontare a navetei acestor categorii de personal.

Față de cele de mai sus, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în aplicarea unitară a legislației în vigoare de către unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât să fie asigurate cheltuielile de transport pentru personalul didactic și didactic auxiliar care nu dispune de locuință în unitatea administrativ-teritorială în care are postul. Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimate domnule ministru, de toată considerația mea.”