Ministrul Educatiei: Oficiale Anunturi de ULTIM MOMENT in Romania, ce Transmite Elevilor si Profesorilor

Ministrul Educatiei face o serie de anunturi oficiale de ultim moment in Romania, iata ce trebuie sa stie elevii si profesorii din toata tara.

Ministrul Educatiei Oficiale Anunturi ULTIM MOMENT Romania Transmite Elevilor Profesorilor

Ministrul Educatiei transmite pentru elevi si profesori noi anunturi oficiale despre care trebuie sa stie cu totii, iar asta pentru ca Ligia Deca ne vorbeste intr-o prima faza despre Cresterea relevantei formarii profesionale initiale pentru angajatii din sistemul de invatamant, vizand cresterea competitivitatii in sprijinirea dezvoltarii societatii.

Ministrul Educatiei explica mai jos ce trebuie sa faca toate unitatile de invatamant care vor sa profite de banii alocati pentru proiectele de acest gen, iar in cazul profesorilor care in aceasta perioada vor sa profite de zile libere pentru Paste, Ligia Deca spune ca legal ei au dreptul la primiera zilelor libere

“Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii” a fost pus în consultare publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene! Scopul acestui apel de proiecte, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027.

Vizează creșterea competitivității și sprijinirea dezvoltării societății bazate pe cunoaștere prin îmbunătățirea relevanței sistemului de educație profesională pentru piața muncii și îmbunătățirea calității formării profesionale prin procese, sisteme și mecanisme de calitate, armonizate cu sistemele europene de calitate. Bugetul alocat apelului de proiecte este în cuantum de 27.690.000 de euro, din care contribuția UE este în valoare maximă de 23.536.500,00 de euro, iar contribuția națională este de 4.153.500,00 de euro.

Misiunea solicitantului este aceea de a elabora și implementa propuneri de politici educaționale și acțiuni care vizează reforma sistemică în învățământul profesional și tehnic. De asemenea, vizează creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii. Acțiunile vizate în cadrul apelului: Optimizarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a politicilor publice privind formarea profesională și de anticipare a nevoilor de competențe în IPT la nivel de sistem.

Crearea și aplicarea unui mecanism privind asigurarea calității învățării la locul de muncă și certificarea rezultatelor învățării în formarea profesională inițială pentru a crește relevanța calificărilor pentru piața muncii; Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT, în corelație cu dinamica pieței muncii (competențe verzi, digitale schimbări tehnologice și structurale), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile.

Conform contractului colectiv de muncă, acele zile sunt zile de drept libere pentru cei de confesiunile catolice, sau alte confesiuni care sărbătoresc Paștele în această săptămână. Mai mult, am și sugerat ca fiecare Consiliu de Administrație să judece situația la nivelul unității de învățământ și există două obțiuni mari: una de suplinire.”