Ministrul Educatiei: Noua Legislatie Oficiala de ULTIM MOMENT pentru Unitatile de Invatamant ale Romaniei

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial o noua legislatie de ultim moment pentru unitatile de invatamant din Romania, iata ce face Ligia Deca.

Ministrul Educatiei Noua Legislatie Oficiala ULTIM MOMENT Unitatile Invatamant Romaniei

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial o noua legislatiei pentru unitatile de invatamant din Romania, iar asta deoarece Ligia Deca aduce in atentia elevilor, profesorilor si parintilor, felul in care se va acorda gradatia de merit, in baza unei noi metodologii, care a fost gandita special pentru cadrele didactice.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum se acorda gradatia de merit pentru cadrele didactice din Romania, iar asta pentru ca aceasta schimbare pentru salarizare era ceruta de foarte multa vreme, iar acum autoritatile par sa fi gasit o solutie pentru ca problema sa fie rezolvata in mod oficial in Romania.

“Am lansat în consultare publică Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024. Câteva dintre modificările propuse în fișa de evaluare a personalului didactic: a fost introdusă posibilitatea de a fi valorificată activitatea desfășurată la nivel de școală în cadrul simulărilor examenelor naționale.

A fost mărit punctajul acordat pentru participarea la implementarea proiectelor, ca activitate neremunerată. A fost introdusă prevederea conform căreia folosirea de înscrisuri false în componența dosarului pentru obținerea gradației de merit, constatată de instituțiile cu drept de control, ca urmare a unor sesizări, atrage după sine anularea acordării acesteia și recuperarea sumelor încasate până la data la care a fost constatată.

Gradația de merit se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control. Gradaţia de merit prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificările şi completările ulterioare se acordă prin concurs și reprezintă 25% din salariul de bază deţinut, conform legii. Prin unităţi, instituţii de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.

Inclusiv unităţile conexe şi inspectoratele şcolare. Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere și îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2024, conform programului EduSal, la nivelul judeţului,municipiului Bucureşti, comunicat de Ministerul Educației se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2024.

Având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (1) – (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.”