Ministrul Educatiei: 2 Noi Masuri Oficiale de ULTIM MOMENT cu Aplicare in Scolile din Romania

Ministrul Educatiei anunta 2 noi masuri oficiale de ultim moment, cu aplicare in scolile din toata Romania, iata ce decizii au fost luate pentru noi.

Ministrul Educatiei 2 Noi masuri Oficiale ULTIM MOMENT Aplicare Scolile Romania

Ministrul Educatiei transmite in mod oficial 2 noi masuri de ultim moment cu aplicare in scolile din toata Romania, iar asta pentru ca in prima dintre ele, Ligia Deca anunta finalizarea competitiei de proiecte finantate din Fondul de Dezvoltare Institutionala dedicat universitatilor de stat, 244 fiind alese, cu finantare de 75.5 milioane de LEI.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum vor fi folosite aceste fonduri pentru universitatile din Romania, dar si faptul ca un nou contract pentru invatamant dual a fost semnat in mod oficial, el vizand tot finantarea universitatilor pentru a crea proiecte impreuna cu scolile din Romania, pentru sustinerea tinerilor.

“Ministerul Educaţiei, prin Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), a finalizat competiția de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat. Au fost selectate și vor beneficia de finanțare în valoare de 75,5 milioane lei 244 de proiecte propuse de instituțiile de învățământ superior.

Prin Fondul de Dezvoltare Instituţională se urmărește finanţarea proiectelor de dezvoltare instituțională care vizează unul dintre următoarele domenii strategice: Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (suma maximă pentru proiect – 400 mii lei). Domeniul 2: creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România (suma maximă pentru proiect – 400 mii lei).

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților (suma maximă pentru proiect – 600 mii lei). Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor (suma maximă pentru proiect – 250 mii lei).

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice (suma maximă pentru proiect – 400 mii lei). Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior (suma maximă pentru proiect – 400 mii lei). Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (suma maximă pentru proiect – 250 mii lei). Domeniul 8: susținerea participării și a accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional (suma maximă pentru proiect – 200 mii lei).

Am semnat astăzi un nou contract de finanțare pentru dezvoltarea învățământului dual în România, de data aceasta cu primarul Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa. Consorțiul pentru învățământ dual „Banatul Montan Reșița” cuprinde în parteneriat nu mai puțin de 14 operatori economici din zonă. Mulțumesc sectorului privat pentru interesul acordat dezvoltării învățământului dual din Reșița! Rolul operatorilor economici în cadrul acestor consorții de învățământ dual rămâne unul determinant.”