Ministrul Educatiei: 2 Anunturi Oficiale de ULTIM MOMENT cu Legislatie Importanta pentru Romania

Ministrul Educatiei face 2 anunturi oficiale de ultim moment cu legislatia importanta pentru Romania, atat cu privire la scolile si universitatile tarii.

Ministrul Educatiei 2 Anunturi Oficiale ULTIM MOMENT Legislatie Importanta Romania

Ministrul Educatiei a publicaat 2 anunturi oficiale de ultim moment cu privire la o noua legislatie foarte importanta pentru Romania, Ligia Deca vorbind intr-o prima faza despre o metodologie pentru organizarea si functionarea invatamantului superior dual, fiind introdusa ruta duala completa, odata cu publicarea acesteia in Monitorul Oficial.

Ministrul Educatiei vorbeste deasemenea despre un apel pentru CNATDCU, iar asta pentru ca se prevede cum se va constitui viitoarea comisie a acestui organism foarte important pentru invatamantul universitar din Romania, informatii suplimentare despre lege fiind disponibile mai jos pentru toti romanii.

“Am trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului superior dual. Noul cadru legislativ din domeniul educației introduce ruta duală completă, ce permite tinerilor continuarea studiilor până la nivelul 8 de calificare profesională, obținut prin doctoratul profesional, în domenii-cheie pentru piața muncii.

Principalele elemente referitoare la organizarea și funcționarea învățământului dual superior: este organizat în consorții, de către instituții de învățământ superior acreditate, în baza contractului de parteneriat încheiat cu operatorii economici; activitățile de învățare prin muncă sunt organizate de către operatorii economici; este organizat ca învățământ cu frecvență pentru ciclurile I și II, respectiv ca învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă pentru ciclul III.

Pe toată durata activității de învățare prin muncă, studentul beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă și specialitate; operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu instituțiile de învățământ superior pentru organizarea și desfășurarea învățământului superior dual beneficiază de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Apelul vizează selecția membrilor care vor constitui viitoarea Comisie Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), structură prevăzută în Legea învățământului superior nr. 199/2023. În mandatul 2024 – 2028, componența CNATDCU va cuprinde și un reprezentant cu drept de vot al studenților, nominalizat de federațiile naționale studențești, precum și un reprezentant al federației sindicale reprezentative din învățământul superior de stat cu cei mai mulți membri.

Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura atât pentru poziția de membru al comitetului de selecție al membrilor CNATDCU, cât și pentru cea de membru în comisiile CNATDCU. Aplicațiile individuale se depun pe platforma brainmap.ro: pentru calitatea de membru în comitetele de selecție: în perioada 15.04.2024 (ora 08:00) – 28.04.2024 (ora 23:59). Pentru calitatea de membru în comisiile CNATDCU: în perioada 15.04.2024 (ora 08:00) – 15.05.2024 (ora 23:59).”