Ministrul Educatiei Divulga Oficial Masurile de ULTIM MOMENT Decise pentru Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei divulga oficial masurile de ultim moment decise pentru sistemul de invatamant, ce planuri are Ligia Deca pentru Romania acum.

Ministrul Educatiei Divulga Oficial Masurile ULTIM MOMENT Decise Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei pregateste adoptarea unei noi Hotarari de Guvern oficiale, al carui scop este de a imbunatati sistemul de invatamant din Romania, iar asta pentru ca Ligia Deca vorbeste mai jos despre masurile pentru Registul National al Calificarilor, care ar urma sa devina realitate undeva in cursul urmatoarelor luni de zile.

Ministrul Educatiei ofera mai jos o serie de informatii foarte importante cu privire la modul in care Registrul National al Calificarilor ar urma sa fie creat si ar urma sa intre in vigoare, iar asta pentru ca multumita lui, Ligia Deca spune ca tinerii studenti ar trebui sa isi gaseasca mai usor locuri de munca.

“Totodată, Ordonanța de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 14, că programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații, meserii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupații, cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România – COR.

De asemenea, este prevăzut la art. 14 alin. (3) din același act normativ, faptul că Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează, actualizează şi gestionează Registrul National al Calificărilor Profesionale – RNCP din România, iar acest registru se aprobă prin Hotărâre a Guvernului. Pentru a răspunde actualelor cerințe legale, Autoritatea Națională pentru Calificări.

După consultări cu comitetele sectoriale și Consiliul Național al Calificărilor, și pentru a răspunde recomandărilor Comisiei Europene în domeniul ocupării forței de muncă şi al educației şi formării profesionale a elaborat structura Registrului National al Calificărilor (RNC) în cadrul căruia sunt înregistrate calificările care cuprind si informații privind standardele internaționale în vigoare precum ISCO-08, ESCO și ISCED.

Legătura cu Cadrul National al Calificărilor s-a realizat prin identificarea şi stabilirea nivelurilor de calificare (bazate pe rezultate ale învăţării) specifice acestor calificări și ocupații, în conformitate cu prevederile CNC. În contextul dinamicii permanente a pieței muncii, se impune actualizarea periodică şi continuă a RNC (în funcție de introducerea/eliminarea unor noi ocupații în COR și calificărilor aferente). Nivelul calificării este stabilit împreună cu partenerii sociali în funcție de complexitatea competențelor minime.

Specifice ocupației/ocupațiilor cerute de piața muncii/rezultatele învățării specifice calificării și descriptorii CNC. În funcție de dinamica şi schimbările tehnologice din piaţa muncii, nivelul de calificare aferent unei calificări/ocupații se poate modifica cu avizul partenerilor sociali, Comitetelor Sectoriale, instituțiilor de reglementare stabilite prin lege sau a instituțiilor europene din domeniu. Ținând cont că ANC elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor, precum și faptul că RNCP este parte componentă a RNC, se impune aprobarea structurii RNC prin prezenta Hotărâre de Guvern.”