Ordinul Oficial Semnat de Ministrul Educatiei, Masuri de ULTIM MOMENT In Vigoare Acum in Romania

Ministrul Educatiei a semnat un ordin oficial de ultim moment, foarte important pentru sistemul de invatamant, el intrand deja in vigoare.

Ordinul Oficial Semnat Ministrul Educatiei Masuri ULTIM MOMENT Vigoare Acum Romania

Ministrul Educatiei a semnat un nou ordin oficial de ultim moment, care impune in vigoare o serie de masuri importante, prevederile care sunt create de Ligia Deca vizand componenta Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), in centrul atentiei in ultimii ani.

Ministrul Educatiei ofera mai jos detalii importante cu privire la felul in care acesti membri ar trebui sa isi ocupe pozitiile, iar asta pentru ca in baza deciziilor lor se iau hotarari importante cu privire la doctoratele din Romania, iar mai multe detalii cu privire la tot, puteti vedea chiar acum mai jos.

“Se aprobă Procedura de selecție a membrilor Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul ordin. Componența nominală a comitetelor de selecție care analizează candidaturile pentru calitatea de membru al Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru mandatul 2024-2028, este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din structura Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pe durata mandatului 2024-2028. Membrii comitetelor de selecție vor înainta Ministerului Educației propunerile privind membrii CNATDCU pentru fiecare comisiei de specialitate.

Pentru completarea Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pe durata mandatului 2024-2028, ministrul educației poate numi noi membri dintre candidații evaluați de către comitelele de selecție în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Selecția de noi membri pentru completarea Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pe durata mandatului 2024-2028, alții decât cei care au parcurs procedura de selecție prevăzută la Anexa nr. 1, se realizează conform prevederilor prezentului ordin.

Direcţia Generală Învăţământ Universitar din Ministerul Educaţiei, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), instituțiile de învățământ superior și Academia Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Membrii CNATDCU sunt personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional, numite prin ordin al ministrului educației pentru un mandat de 4 ani.

Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt următoarele: a) asigurarea transparenței; b) evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic; c) asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale. Pentru calitatea de membru CNATDCU pot candida cadre didactice, având cel puţin funcţia didactică de conferențiar ori echivalentă obţinută în străinătate, sau membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.”