Proiecte de Lege Oficiale de ULTIM MOMENT ale Ministrului Educatiei cu Multe Schimbari in Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei a anuntat doua proiecte de lege oficiale de ultim moment, care impun foarte multe schimbari pentru scolile din toata Romania.

Proiect Lege Oficial ULTIM MOMENT Ministrului Educatiei Multe Schimbari Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial doua proiecte de lege de ultim moment, Ligia Deca dorind sa faca foarte multe schimbari pentru scolile din Romania, iar dupa cum puteti vedea mai jos, ele prevand o gama foarte diversificata de masuri despre care ar trebui sa stie elevii si profesorii din tara.

Ministrul Educatiei incearca sa imbunatateasca semnificativ procesul educational pentru milioane de elevi din toata tara, iar ceea ce vedem mai jos este deocamdata supus dezbaterii publice, urmand ca in urma trecerii prin procesul de transparenta decizionala, sa fie adoptat, poate intr-o formula modificata.

“Am lansat în consultare publică două proiecte importante pentru sistemul de învățământ preuniversitar: Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și Statutul elevului. Față de documentele în vigoare, proiectele supuse consultării publice conțin modificări impuse de punerea în acord cu prevederile Legii învățământului preuniversitar, precum și modificări care au scopul de a îmbunătăți aspecte privind activitățile specifice din unitățile de învățământ.

Principalele reglementări/modificări din ROFUIP vizează: Continuarea procesului de digitalizare și valorificarea oportunităților pe care le oferă instrumentele digitale; Mai multă transparență și îmbunătățirea comunicării dintre școală și beneficiarii direcți și indirecți ai educației; Mai mult sprijin pentru orientare școlară/în carieră; Precizări privind încadrarea elevilor în situație de abandon școlar/risc de abandon școlar.

În ceea ce privește Statutul elevului, vizăm: Menținerea interdicției utilizării telefoanelor mobile în timpul orelor; Dreptul la planuri individualizate de învățare; Introducerea sancțiunilor din lege. Menținerea posibilității suspendării cursurilor cu prezență fizică în situații excepționale, cu introducerea clară a prevederii conform căreia, în aceste situații, activitatea se poate desfășura în format online sau hibrid.

Introducerea posibilității ca ședințele consiliului de administrație/ale consiliului profesoral să se poată desfășura în format hibrid sau online, fără condiționare de existența unor situații excepționale; introducerea posibilității ca, în funcție de resursele existente la nivelul unității de învățământ, documentele manageriale, precum și alte documente elaborate de comisiile constituite la nivelul unității de învățământ să fie stocate în format digital.

Introducerea obligativității ca formațiunile de studiu să se constituie prin distribuția aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu, conform procedurii în vigoare; Introducerea prevederii conform căreia, în funcțiile de director rămase vacante, conducerea este asigurată de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului școlar general după consultarea consiliului profesoral al unității de învățământ; introducerea interdicției ca personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat.”