Legea Oficiala de ULTIM MOMENT Anuntata de Simona Bucura-Oprescu si cu Masuri Majore Aprobate de Guvernul Romaniei

Simona Bucura-Oprescu anunta o lege oficiala de ultim moment, pe care Guvernul Romaniei a aprobat-o cu masuri majore pentru milioane de romani.

Legea Oficiala ULTIM MOMENT Anuntata Simona Bucura-Oprescu Masuri Majore Aprobate Guvernul Romaniei

Simona Bucura-Oprescu anunta faptul ca Guvernul României a aprobat recent Legea privind stabilirea salariilor minime europene, asigurând astfel transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2022/2041 din 19 octombrie 2022 a Parlamentului European și a Consiliului. Această directivă vizează asigurarea unor salarii minime adecvate în Uniunea Europeană. Proiectul de lege urmează să fie supus adoptării de către Parlamentul României în regim de urgență.

Simona Bucura-Oprescu aduce in atentie faptul ca legea salariului minim european este prevăzută și în Planul Național de Redresare și Reziliență, Jalonul 392. Conform acestui plan, salariul minim brut pe țară garantat în plată se va stabili pe baza unui mecanism obiectiv, bazat pe o formulă clară și în consultare cu partenerii sociali.

Simona Bucura-Oprescu, a declarat: „Salariul minim brut pe țară garantat în plată va fi actualizat anual în funcție de puterea de cumpărare, nivelul general al salariilor și distribuția acestora, rata de creștere a salariilor și productivitatea muncii la nivel național. Adecvarea acestui venit minim presupune ca salariul să nu fie mai mic de 50% din câștigul salarial mediu brut. În plus, proiectul de lege presupune întărirea rolului pe care îl au sindicatele și patronatele.”

Directiva (UE) 2022/2041 se va aplica tuturor categoriilor de salariați, indiferent de tipul raportului de muncă (contract de muncă, contract de mandat, contract de management, contract de activitate sportivă etc.) sau raport de serviciu. Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, adoptarea unui plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective. Acesta vizează creșterea accesului salariaților la drepturi salariale negociate colectiv și asigurarea protecției prin contracte colective de muncă sau acorduri colective de muncă.

Simona Bucura-Oprescu spue ca se prevede sancționarea nerespectării dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe țară, stabilit prin act normativ sau a nivelului salarial minim stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Amenzile pentru aceste încălcări vor fi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a garantat în plată salariul minim brut.

Această măsură legislativă reprezintă un pas important în asigurarea unui trai decent pentru toți angajații din România și în consolidarea drepturilor salariaților la nivel național. Guvernul își reafirmă angajamentul de a colabora cu partenerii sociali pentru implementarea eficientă a acestor reglementări și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în țară.