Guvernul Romaniei: Suspendarea cursurilor in scoli a fost prelungita

Guvernul Romaniei suspendare scoala

Guvernul Romaniei, prin CNSU, a decis in cursul zilei de ieri prelungirea perioadei in care prezenta elevilor in clasele de curs este suspendata, iar cursurile se vor desfasura exclusiv online.

„Avand în vedere evolutia situatiei epidemiologice la nivelul Romaniei pana la data de 07.12.2020, precum și solicitarea Ministerului Educatiei și Cercetarii înregistrata cu nr. 10723 din 07.12.2020,

luand în considerare creșterea numarului de persoane infectate la nivel national, precum și creșterea zilnica a numarului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitara a masurilor de prevenire, interactiunea intensa și mobilitatea persoanelor, aspecte care genereaza o presiune constanta asupra capacitatii de gestionare a unitatilor administrativ -teritoriale și a sistemului sanitar,

În conformitate cu prevederile art. 4 a/in. {1) lit. c) șid) și art. 81 din DUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile și completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin (12) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. I) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile și completarile ulterioare, Ji ale art. 2 și art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea și componenta Comitetu/ui National pentru Situatii Speciale de Urgenta,

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta
HOTARARE:

Art. 1 Se aproba prelungirea suspendarii activitatilor care impun prezenta fizica a preșcolarilor și elevilor în unitatile de învatamant și continuarea activitatilor didactice în sistem on-line, pentru perioada 09.12.2020-23.12.2020.

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducatorilor acestora.”