Ministrul Educatiei: Hotararile de Ultima Ora pentru Schimbarea Scolilor

0

Ministrul Educatiei Hotararile Ultima Ora Schimbarea Scolilor

Ministrul Educatiei  a vorbit despre o serie de hotarari extrem de importante care au fost gandite pentru a duce la o schimbare a scolilor din toata Romania, iar asta in contextul in care programul de guvernare al noului Guvern a fost publicat chiar inainte de votarea sa in functie.

Ministrul Educatiei vorbeste in acest program de guvernare despre 12 obiective strategice in educatie care urmeaza sa fie implementate pentru a crea un mediu educational profesionist si modern astfel incat copiii din toat atara sa aiba parte de educatie la nivel inalt in Romania, dupa cum spuneprogramul de guvernare mai jos.

“Revizuirea cadrului normativ naţional pentru a oferi coerenţă, predictibilitate şi stabilitate sistemului care să garanteze preluarea drepturilor câştigate şi prezente în legislaţia în vigoare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale. Regândirea şi profesionalizarea guvernanţei sistemului de educaţie în concordanţă cu reforma administraţiei publice. Crearea unui sistem coerent de evaluare a sistemului de educaţie, atât la nivel central, cât şi local.

Digitalizarea procesului educaţional şi interconectarea bazelor de date, atât la nivel de sistem educaţional, cât şi în raport cu alte domenii, pentru a permite abordări integrate: Wi-FiCampus pentru toate şcolile şi universităţile de stat din România + Biblioteca Virtuală + îmbunătăţirea competenţelor digitale atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.

Programe de incluziune socială şi oferirea de şanse egale la educaţie pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi a analfabetismului funcţional. Generalizarea etapizată a programului „masă caldă la școală” și „școală după școală” și promovarea unei viziuni coerente de integrare a tuturor programelor care au același obiectiv și același grup ținta.

Finanțarea unui program de suport educațional, prin practica pedagogică a studenților de la facultățile de limbă română în școlile și comunitățile minorităților naționale. Finanțarea fondului de carte în limba română pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Crearea unor rute complete pentru profilurile teoretic, profesional şi vocaţional, care să includă toate nivelurile de calificare. Profesionalizarea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, astfel încât să se asigure stabilitatea, coerenţa şi competenţa în procesul de conducere a acestora.

Regândirea infrastructurii educaţionale şi de cercetare, pe baza tendinţelor demografice, migratorii şi socioeconomice, pentru a reduce decalajele şi a creşte performanţa sistemului de educaţie şi cercetare. Guvernul României va adopta și implementa o strategie națională pentru creșterea gradului de cunoaștere a limbii române de către cetățenii români aparținând minorităților naționale.”