Decizia Ministrului Educatiei Anuntata Oficial pentru Toate Scolile din Romania

Decizia Ministrului Educatiei Anuntata Oficial Toate Scolile Romania

Ministrul Educatiei a dezvaluit pentru romanii din intreaga tara o decizie extrem de importanta care va avea un impact major asupra tuturor scolilor din Romania, iar asta pentru ca vorbim despre strategia de implementare a educatiei parentale pentru a-i ajuta pe parinti in educarea copiilor.

Ministrul Educatiei a vorbit despre aceasta masura in repetate randuri, iar asta pentru ca ea face parte dintre cele care au menirea de a imbunatati sistemul educational din tara noastra, iar conform informatiilor oficiale, aceasta strategie ar putea fi implementata chiar din cursul anului 2022.

„Implementarea prezentei Strategii include trei etape, care sunt delimitate prin arii specifice de intervenţii prioritare pentru fiecare etapă de implementare. Etapa I de implementare cuprinde perioada anilor 2022 – 2024, care se va axa pe elaborarea planului naţional de acţiuni privind dezvoltarea educaţiei parentale, elaborarea curriculumului integrat la nivel național destinat specialiștilor, elaborarea curriculumului național pentru educatori parentali, elaborarea metodologiilor, formarea resurselor umane, realizarea unor programe pilot de educație parentală şi de pregătire a resurselor umane.

Inițierea campaniilor de informare, evaluarea activităţilor desfăşurate, realizarea unor analize de costuri detaliate pentru diferite tipuri de programe. Etapa a II-a de implementare cuprinde perioada anilor 2024 – 2025, fiind concentrată, în primul rând, pe continuarea acţiunilor trasate şi/sau demarate în cadrul primei etape, în special, în vederea asigurării sustenabilităţii politicilor şi durabilităţii rezultatelor şi parentale.

În această etapă se continuă organizarea de programe extinse pe diferite categorii de părinți / persoane în grija cărora se află copiii și campaniile de informare. Totodată, în această perioadă se consolidează structura de implementare, modalitățile practice de monitorizare și evaluare. Etapa a III-a de implementare cuprinde anii 2025-2030, în cadrul căreia se vor extinde la nivel național activităţile educaţie parentală şi de dezvoltare a abilităților parentale la tineri (ca viitori adulți) se continuă campaniile de informare.

Implementarea Strategiei va fi asigurată la nivel central de Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului şi Ministerul Culturii.

Ministerele de resort vor semna un protocol comun de parteneriat în vederea asumării rolului fiecăruia în implementarea prezentei Strategii. Autorităţile centrale/locale vor încheia acorduri de parteneriat cu organizaţiile internaţionale şi ONG-urile de profil pentru dezvoltarea şi crearea serviciilor şi programelor de educaţie parentală.”