Ministrul Sanatatii: Confirmarea de Ultima Ora a unei Noi Hotarari Importante

Ministrul Sanatatii Confirmarea Ultima Ora Noi Hotarari Importante

Ministrul Sanatatii a confirmat o noua hotarare foarte importanta care a fost luata in mod oficial cu impact pentru romanii din toata tara, iar asta pentru ca autoritatile au decis sa faca o serie de schimbari pentru pregatirea in regim de rezidentiat pentru medicina de laborator, detaliile fiind explicate mai jos.

Ministrul Sanatatii impune aceasta decizie prin ordinul 954 din 31 martie 2022, acesta fiind deja publicat in Monitorul Oficial, astfel ca se aplica deja pentru Romania, tot ceea ce este prezentat mai jos, direct din ordin, fiind adoptat pentru toate programele de acest gen din tara.

“Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.265 din data de 29.03.2022 al Direcției generale resurse umane, structuri și politici salariale din cadrul Ministerului, având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul și ministrul educației emit următorul ordin.

Începând cu seria noiembrie 2022, rezidenții în specialitatea medicină de laborator efectuează pregătirea în baza „Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator (biochimie, hematologie, imunologie)“, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 415/3.308/2022 pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Rezidenții confirmați până la data intrării în vigoare a prezentului ordin în specialitatea medicină de laborator continuă pregătirea în baza Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator în vigoare la data confirmării în specialitate. Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și instituțiile de învățământ medical superior din centrele universitare acreditate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”