Ministrul Santatii: Nou Ordin Important Semnat si Anuntat pentru Toata Romania

Ministrul Santatii Nou Ordin Important Semnat Anuntat Toata Romania

Ministrul Santatii a semnat un ordin nou care impune o serie de schimbari importante in Romania, si v-am vorbit despre ele intr-o prima faza zilele trecute, cand v-am spus ca se modifica regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope folosite in medicina veterinara.

Ministrul Sanatatii a emis si o procedura impreuna cu ordinul nou, iar mai jos puteti vedea prevederile acesteia in ceea ce priveste modul in care se exercita controlul si supravegherea operatiunilor de preparare a acestor medicamente, totul conform ordinului 1.328/56/2022.

„Activitatea de control și supraveghere a operațiunilor prevăzute la art. 1 se efectuează de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin structurile proprii de control, precum și de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1^3) din Legea nr. 339/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul și supravegherea operațiunilor prevăzute la art. 1 se realizează prin verificări efectuate conform planurilor anuale de control și procedurilor specifice elaborate de structurile de control prevăzute la alin. (1), cu atribuții în domeniul farmaceutic veterinar. Fiecare acțiune de control realizată la unități autorizate sanitar-veterinar pentru desfășurarea de operațiuni cu preparate stupefiante și psihotrope se încheie prin întocmirea unei note de control, care se comunică operatorului economic.

Medicul veterinar oficial cu atribuții de control al unităților autorizate sanitar-veterinar pentru desfășurarea de operațiuni cu preparate stupefiante și psihotrope are drept de acces, fără notificare prealabilă, în spațiile în care se desfășoară aceste operațiuni, precum și la documentele specifice acestora. Medicul veterinar oficial cu atribuții de control prelevează probe, după caz, în vederea testării în laborator.

În cazul în care, prin controalele efectuate de personalul de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv al unităților din subordinea acesteia, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare, se pot dispune următoarele măsuri: sancționarea contravențională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Suspendarea activității pentru care nu sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Interzicerea desfășurării activității pentru care nu sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ori de câte ori, în cadrul unei activități de control efectuate potrivit dispozițiilor prezentei proceduri, se suspicionează încălcarea prevederilor Legii nr. 143/2000, personalul de specialitate din cadrul ANSVSA, respectiv al unităților din subordinea acesteia sesizează organele de urmărire penală competente.”