ULTIMA ORA: Ministrul Sanatatii Anunta o Ordonanta de Guvern cu Schimbari Importante in Romania

ULTIMA ORA Ministrul Sanatatii Anunta Ordonanta Guvern Schimbari Importante Romania

Ministrul Sanatatii a anuntat oficial o noua Ordonanta pe care Guvernul Romaniei ar urma sa o adopte in perioada urmatoare, ea aducand o serie de schimbari importante, de interes national, cu privire la acordarea de servicii de sanatate pentru romanii care nu fac dovada calitatii de asigurat.

Ministrul Sanatatii explica in aceasta Ordonanta a Guvernului Romaniei modul in care se vor acorda servicii medicale romanilor care nu fac dovada calitatii de asigurat, astfel ca se fac anumite modificari pentru legea care este in momentul de fata in vigoare, totul spre binele romanilor care au nevoie de servicii medicale in perioada urmatoare.

“Proiectul de act normativ reglementează modificarea pachetul minimal de servicii care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, prevăzut de Legea nr. 95/2006, şi care va fi completat cu servicii medicale în asistența medicală primară, acordate de medicii de familie, realizându-se astfel alinierea cu pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală primară acordat persoanelor asigurate.

Pentru a putea beneficia de aceste noi servicii medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat vor avea obligația să se înscrie, începând cu data publicării actului norimativ, pe lista unui medic de familie. Astfel, cel puţin 2 milioane de persoane neasigurate vor fi înregistrate la furnizorii de asistenţă medicală primară (medicii de familie) pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii în asistenţa medicală primară.

Prin proiectul de act normativ se mai prevede faptul că, prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia va fi stabilit conținutul pachetului minimal de servicii, precum și modalitatea de plată a serviciilor medicale în asistența medicală primară cuprinse în acest pachet.

Se propune clarificarea definiției preţului de referinţă, preț utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru plata unor servicii medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preţuri a Ministerului Sănătăţii, prin reglementarea condițiilor utilizării acestuia în cadrul contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Se reglementează modalitatea de decontare a medicamentelor inovative din bugetul FNUASS, având în vedere dispozițiile art. 704 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora niciun medicament nu poate fi pus pe piaţă în România fără o autorizaţie de punere pe piaţă emisă de către ANMDMR sau fără o autorizaţie eliberată conform procedurii centralizate.”