Ministrul Sanatatii: ULTIMA ORA, Masurile Oficiale cu Impact Major pentru Toti Romanii

Ministrul Sanatatii ULTIMA ORA Masurile Oficiale Impact Major Toti Romanii

Ministrul Sanatatii a hotarat punerea in aplicare a unor masuri de importanta nationala pentru milioane de romani din intreaga tara, iar asta pentru ca vorbim despre una dintre schimbarile foarte importante pentru sistemul medical din Romania in ideea de a il ridica la standardele europene.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jos despre modul in care se va pune in aplicare proiectul de act normativ in baza caruia se creeaza ANDIS, iar multumita acestor prevederi vom sti in avans ceea ce se va intampla cu aceasta institutie a carei menire este de a veghea la imbunatatirea sistemului medical.

“Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) al Ordonanței de urgență, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență:

„a) ANDIS preia activităţile de pregătire, implementare şi finalizare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare, activităţile de asistenţă tehnică aferente acestora şi orice alte activităţi conexe în legătură directă cu aceste proiecte, precum şi atribuţiile corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii;

b) ANDIS se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Sănătăţii rezultate din contractele şi celelalte acte juridice încheiate în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii de la lit. a), inclusiv contractele de finanţare nerambursabilă şi asistenţă tehnică încheiate în legătură cu acestea, cu excepţia contractelor de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru susţinerea realizării spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova, respectiv cu excepţia contractelor de finanţare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Sănătăţii nr. 5.046/31.12.2019 aferent proiectului cod SMIS 133903, nr. 5.305/5.05.2020, aferent proiectului cod SMIS 134195, nr. 5.441/30.04.2020 aferent proiectului cod SMIS 134201, până la reglementarea finală a condiţiilor de finanţare.”

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) al Ordonanței de urgență: „(2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27 ANDIS încheie cu Ministerul Sănătăţii protocolul de predare-primire privind activităţile şi atribuţiile Ministerului Sănătăţii prevăzute la alin. (1) lit. a), patrimoniul aferent acestor activităţi şi atribuţii, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi finanţarea aferentă activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) preluate de la Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.”