Ministrul Educatiei: Modificarile de ULTIMA ORA pentru Elevi si Scoli, Masurile Oficiale

Ministrul Educatiei Modificarile ULTIMA ORA Elevi Scoli Masurile Oficiale

Ministrul Educatiei face o serie de modificari foarte importante care vizeaza foarte multi dintre elevii din scolile din Romania, iar asta pentru ca vorbim despre o serie de masuri care au fost adoptate in mod oficial in cadrul unui ordin care a fost deja publicat in Monitorul Oficial Romaniei zilele trecute.

Ministrul Educatiei este initiatorul acestui ordin, iar el vizeaza felul in care se calculeaza media de admitere pentru invatamantul dual si profesional incepand de acum, modificarile pe care le puteti vedea mai jos fiind aplicate de catre toate unitatile de invatamant care sunt bazate pe aceste sisteme.

“În temeiul prevederilor art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:” Art. 10. – Admiterea în învăţământul profesional se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere calculate în mod diferenţiat, după cum urmează: a) situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ; b) situaţia în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.”

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 12. – (1) Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional se face astfel: a) în cazul menţionat la art. 10 lit. a): MAIP = {70 x [(20ABS + 80EN) / 100] + 30 x PSA} / 100, unde: MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

In cazul menţionat la art. 10 lit. b): unde: MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a.” Art. II. – Prevederile art. I intră în vigoare începând cu anul şcolar 2023-2024.

Art. III. – Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”