Ministrul Educatiei: Mesajul de ULTIMA ORA pentru Profesorii Scolilor din TOATA Romania

Ministrul Educatiei Mesajul ULTIMA ORA Profesorii Scolilor TOATA Romania

Ministrul Educatiei a transmis un mesaj oficial extrem de important pentru profesorii din toate scolile Romaniei, iar asta pentru ca vorbim despre unul care a fost emis exact in momentul in care este celebrata Ziua Internationala a profesorilor de limba franceza, iar pentru ei vine acest mesaj special.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre importanta majora pe care o au profesorii de limba franceza in educatia copiilor din Romania, iar asta deoarece vorbim despre o atentie deosebita care este acordata invatarii acestei limbi, iar mai multe detalii aveti in mesajul de mai jos, publicat de ministru.

“Ecourile extrem de pozitive ale primelor trei ediții ale Zilei internaționale a profesorilor de limba franceză îndreptățesc continuarea organizării acestui eveniment, a patra ediție desfășurându-se în data de 24 noiembrie 2022, cu tema Le professeur de français, créateur d’avenir, sub egida Ministerului Educației.

Ambasadei Franței în România și Institutului Francez din România, Federației Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză (FIPF), Asociației Române a Profesorilor Francofoni (ARPF), Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), Delegației Generale Wallonie-Bruxelles (DWB).

Tema propusă pentru anul acesta, Le professeur de français, créateur d’avenir, oglindește prețuirea rolului definitoriu pe care profesorul de limba franceză îl are în promovarea acestei limbi, a valorilor culturale ale spațiului francofon și, în același timp, menirea lui de a educa, motiva, inspira, de a deschide noi perspective și de a cultiva caractere deschise, tolerante, responsabile și adaptabile la societatea de astăzi: „Oamenii au dat uitării adevărul acesta – zise vulpea. Tu însă nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător de-a pururi pentru ceea ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta.” (Saint-Exupéry, Micul Prinț).

Fiind răspunzător de „ceea ce îmblânzește”, în contextul social actual, al generației multitasking Z, profesorul devine mentor, un mentor maestru, cu o personalitate în continuă perfecționare, adaptare și reinventare. Portretul profesorului de limba franceză de astăzi? Profesor foarte bine pregătit profesional, flexibil şi receptiv la nou, entuziast, inventiv și creativ, empatic, onest, umanist critic cu sine însuşi şi cu experiențele vieţii.

Profesor exigent și tolerant, conştient de rolul său de a pregăti elevii pentru viaţă, împărtășindu-le bucuria învățării. Profesor modern, care pune la dispoziția elevilor săi arsenalul de cunoștințe, bunăvoință, pasiune și dăruire, modelând caractere, comportamente, atitudini, moduri de a gândi – viitori oameni frumoși, independenți, responsabili și adaptați unei societăți în perpetuă schimbare.”