Ministrul Educatiei Anunta Oficial un Moment de MAXIMA Importanta pentru Elevii din Scoli

Ministrul Educatiei Anunta Oficial Moment MAXIMA Importanta Elevii Scoli

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial astazi un moment de maxima importanta pentru elevii din toate scolile Romaniei, iar asta pentru ca vorbim despre o hotarare care a fost luata la nivelul Guvernului, ea vizand Strategia Nationala privind Educatia pentru Mediu si Schimbari Climatice 2023 – 2030.

Ministrul Educatiei explica mai jos de ce este importanta hotararea adoptata astazi de catre Guvern, ea fiind prefigurata in perioada in care ea a trecut prin procesul de transparenta decizionala, iar toate modificarile aduse in sistemul de invatamant au fost facute cunoscute publicului larg inainte de adoptarea oficiala.

“Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 18 ianuarie, Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 – 2030. Este un moment de maximă importanță pentru învățământul românesc, fiind pentru prima dată când România adoptă o strategie națională dedicată educației pentru mediu și pentru schimbările climatice.

Documentul programatic stabilește acțiuni clare pentru creșterea gradului de educație și de conștientizare, în rândul copiilor și tinerilor, privind dezvoltarea sustenabilă și responsabilizarea față de mediu. Obiectivele și măsurile prevăzute vizează mai multe paliere (educație formală și nonformală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc.), prin patru direcții de acțiune.

Implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă; identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale; crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile; formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ.

În acest context, unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil. Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele acestora, dar și modurile de a îmbunătăți răspunsul societății în fața acestor provocări.

Prin educația privind schimbările climatice și mediul, Ministerul Educației propune o educație care promovează un stil de viață sustenabil, prin dezvoltarea de competențe ecosociale. Acest obiectiv se aliniază principiilor Proiectului Președintelui României, România Educată, care are în vedere cultivarea respectului pentru mediu ca parte a valorilor promovate și dezvoltate prin educație. Unul dintre dezideratele asumate prin acest proiect este ca sistemul de educație să formeze cetățeni responsabili față de societate și față de mediul înconjurător.”