Ministrul Sanatatii Anunta un nou Ordin cu Masuri de IMPACT pentru Toti Romanii

Ministrul Sanatatii Anunta nou Ordin Masuri IMPACT Toti Romanii

Ministrul Sanatatii anunta un nou ordin extrem de important care vine cu masuri de impact pentru milioane de romani din intreaga tara, iar asta pentru ca aduce in atentia oamenilor ceea ce a fost hotarat pentru a fi creat, si vorbim despre centre de permanenta pentru asistenta medicala primara in Romania.

Ministrul Sanatatii explica in ordinul de mai jos de ce sunt foarte importante aceste centre de permanenta pentru toti romanii in momentul de fata, si de ce ele trebuie create in mai multe localitati din tara noastra in cursul urmatoarelor luni, asa ca va fi interesant de vazut cum va decurge procesul.

„Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere: prevederile Legii 263/2004 privind asigurarea continuității asitenței medicale prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 67 lit. e), art. 70 și art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, ministrii sănătăţii şi dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin.

Se aprobă Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică județene și a municipiului București, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi personalul medical implicat în asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrulului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 03.06.2011.

În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile folosite au semnificaţia definită în conformitate cu prevederile titlului III „Asistenţa medicală primară” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă.”