Ministrul Educatiei Explica Deciziile IMPORTANTE de ULTIMA ORA Luate pentru Toti Elevii

Ministrul Educatiei Explica Deciziile IMPORTANTE ULTIMA ORA Luate Toti Elevii

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial explicatii pentru o serie de decizii foarte importante care au fost luate pentru elevii din toate scolile Romaniei, decizii despre care trebuie sa stie milioanele de copii si parinti din toata tara, iar asta pentru ca detaliaza mai jos care sunt modulele noului an scolar 2023 – 2024.

Ministrul Educatiei vorbeste deasemenea si despre ceea ce se intampla din punct de vedere al vacantelor de care se vor bucura, efectiv, elevii din toata tara, iar asta pentru ca nu toate sunt fixe, unele fiind stabilite la nivel regional de catre autoritatile regionale si locale, astfel ca e bine sa stiti si ce se intampla din acest punct de vedere.

„Anul şcolar 2023 – 2024 se structurează, pe intervale (module) de cursuri și intervale de vacanță, astfel: Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023. Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023. Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023. Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.

Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ. Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024. Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024. Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024. În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale (module) de cursuri diferite, cu excepția ultimului interval (modul) de cursuri. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal.

In perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică. În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4183/2022, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.”