Ministerul Sanatatii Confirma un Ordin IMPORTANT cu Schimbari Majore pentru Romani

Ministerul Sanatatii Confirma Ordin IMPORTANT Schimbari Majore Romani

Ministrul Sanatatii confirma in mod oficial un ordin foarte important pentru milioane de romani din intreaga tara, iar asta pentru ca el va aduce o serie de schimbari cu impact in toata tara, si mai jos puteti vedea decizia luata cu privire la normele de constituire, pastrare zi utilizare a Nomenclatorului pentru medicamente, si nu numai.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jos si despre ce fel de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinefctate, etc, este vorba, si ordinul acesta se va aplica in toata Romania dupa ce va intra in vigoare, el fiind in momentul de fata trecut prin procesul de transparenta decizionala care poate implica si modificari, daca va fi cazul.

„Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, având în vedere prevederile art.41 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulteriorare, in temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin.

Ordinul ministrului sănătăţii nr.1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 16 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează.

 Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 4 – Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul „Bunuri şi servicii”, având sursa de finanţare din bugetul de stat”.  În Anexa nr. 2 – Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, după punctul 166 se introduc 2 noi puncte: pct. 1661 și 1662, cu următorul cuprins: IMUNOGLOBULINĂ ANTI-RABICĂ UMANĂ ml, sol. inj., 150 UI/ml, flacon, 150; ANTITOXINA BOTULINICA ABE, ml, sol. inj., 500 UI+500 UI+100 UI /ml, Cutie cu 1 fiola x 10 ml sol. inj. 100.

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”