Ministrul Educatiei Anunta Elevii cu Privire la Hotararile de ULTIMA ORA cu Impact in Toate Scolile

Ministrul Educatiei Anunta Elevii Hotararile ULTIMA ORA Impact Toate Scolile

Ministrul Educatiei ii anunta in mod oficial pe elevii din toata Romania cu privire la hotararile de ultima ora care au fost luate de catre Guvernul Romaniei, si care vor avea impact pentru toate scolile din tara noastra, iar asta pentru ca vorbim despre masuri care au legatura cu anul scolar 2023 – 2024.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre calendarul examenelor si evaluarilor nationale care vor avea loc in Romania, iar asta pentru ca ele conteaza pentru un numar foarte mare de elevi care anul acesta vor face trecerea de la scoala la liceu, sau la facultate.

„Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. Pentru unitățile de învățământ militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

In funcție de specificul școlii și de specificul specializării/armei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot aproba, cu avizul Ministerului Educației, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

Solicitarea de modificare a structurii anului școlar pentru situațiile menționate la alin.(1) se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective. Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1) și la alin.(2), se acordă în condiţiile asigurării parcurgerii integrale a programei şcolare, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale.

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”