Ministrul Sanatatii Anunta o Ordonanta de URGENTA cu o Schimbare Majora pentru Romani

Ministrul Sanatatii Anunta Ordonanta URGENTA Schimbare Majora Romani

Ministrul Sanatatii anunta in mod oficial o ordonanta de urgenta foarte importanta, care aduce o schimbare majora pe care romanii o asteptau de multi ani de zile, iar asta pentru ca legislatia privind drepturile pacientilor este modificata, astfel incat acces la datele acestora sa aiba si apartinatorii legali.

Ministrul Sanatatii vrea sa le ofere inclusiv sotilor, copiilor, sau rudelor de pana la gradul IV, inclusiv, acces la datele pacientilor care se afla in imposibilitatea de a-si exprima consimtamantul, in alte tari din lume fiind deja in vigoare prevederi legale de acest gen, care sunt si foarte importante, in final.

„Având în vedere că, potrivit cadrului legal actual, pacientul are acces la datele medicale personale, precum și dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său, iar acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

Dat fiind faptul că din partea pacientului care se prezintă la unitatea sanitară în stare gravă, sedat, intubat, inconștient, hipoacuzic, etc., nu se poate obține acordul privind comunicarea datelor medicale personale; știut fiind faptul că toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia; ținând cont că informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;

Având în vedere că în situația în care pacientul se află, din punct de vedere fizic, în imposibilitatea de a-și exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces la informațiile medicale cu caracter confidențial, rudele/aparținătorii pacientului decedat se lovesc de refuzul unității sanitare față de solicitarea acestora de a obține informații medicale, existând doar posibilitatea ca moștenitorii să obțină, pe cale judecătorească, documentația medicală a pacientului decedat, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se se completează după cum urmează: 1. După art. 22, se introduce un nou articol, art. 221 cu următorul cuprins.

”Art. 221 – (1) Prin excepție de la prevederile art. 22, în situația în care pacientul s-a aflat în stare de imposibilitate absolută pentru a-și exprima consimțământul cu privire la informațiile prevăzute la art. 21 și a intervenit decesul acestuia, aceste informații pot fi furnizate următoarelor persoane în ordinea de mai jos menționată: soț supraviețuitor; descendenți; ascendenți; colaterali (până la gradul IV inclusiv).””