Ministrul Educatiei Transmite 2 Anunturi foarte IMPORTANTE cu Masuri de Impact in Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei Transmite 2 Anunturi IMPORTANTE Masuri Impact Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei transmite 2 anunturi foarte importante cu masuri de impact pentru scolile din toata Romania, iar asta pentru ca vorbim despre modificari pentru ceea ce elevii vor invata in cadrul unitatilor de invatamant in ceea ce priveste schimbarile climatice, dar si o decizie legata de OCDE si viitorul Romaniei.

Ministrul Educatiei spune mai intai ca scolile din Romania, ca parte a procesului de aderare la OCDE, vor transmite date catre reteaua de date statistice INES, iar separat se vorbeste mai jos despre modul in care programul national „Saptamana Verde” va fi implementat in scolile din toata tara in cursul urmatoarelor luni.

„Agenda atelierului de lucru a inclus procesul de aderare al României la OCDE în domeniul educației, programul de lucru al OCDE, obiectivele INES și activitățile desfășurate de rețelele conexe INES LSO (Rețeaua INES pentru piața muncii și rezultatele sociale și economice ale învățării) și NESLI (Rețeaua pentru colectarea informațiilor descriptive la nivel de sistem privind sistemele, politicile și practicile educaționale), prezentarea EAG.

De asemenea, reprezentanții României au expus principalele obiective de politici în domeniul educației, structura sistemului de educație și implementare ISCED, precum și mecanismele existente în România pentru colectare de date pentru sistemul de educație.

Indiferent de tipurile de activităţi organizate, cadrele didactice iau toate măsurile pentru asigurarea supravegherii antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor şi a securităţii acestora pe parcursul desfăşurării activităţilor. În perioada alocată programului „Săptămâna verde” nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Programul se desfăşoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioada dedicată programului „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică. Participarea la programul „Săptămâna verde” este obligatorie atât pentru antepreșcolari, preșcolari, elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ. Activităţile din cadrul programului „Săptămâna verde” se pot realiza în unitatea de învăţământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranţa antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor pe durata activității respective.

Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult). Prezenta metodologie se afișează la avizierul unității de învățământ sau într-un alt loc accesibil pentru a putea fi consultată de cadre didactice, elevi, părinţi/reprezentanți legali şi parteneri ai unităţii de învăţământ şi, după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ.”