Ministrul Sanatatii: Extrem de IMPORTANTE Masuri de ULTIMA ORA pentru Milioane de Romani

Ministrul Sanatatii Extrem IMPORTANTE Masuri ULTIMA ORA Milioane Romani

Ministrul Sanatatii are publicat in Monitorul Oficial un ordin extrem de important pe care l-a semnat cu nu foarte mult timp in urma, acesta aducand o serie de masuri de ultima ora pentru drepturile pacientilor, mai exact cand vine vorba despre informatiile care pot fi dezvaluite cu privire la romanii din unitatile medicale.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jode spre modificarile care sunt facute pentru a se defini clar tipurile de persoane care pot avea acces la date despre starea de sanatate, tratamentul, etc, al unul pacient care se fala intr-o unitate medicala din Romania, modificarile fiind esentiale pentru ca drepturile pacientilor sa fie protejate.

“Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 7.383/2023, având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin.

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016, se completează după cum urmează.

La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins: (3) În situația în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-și exprima acordul prevăzut la alin. (2) și a intervenit decesul acestuia, datele consemnate în foaia de observație a pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul etc. pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos.

Soțului supraviețuitor; descendenților; ascendenților/tutorilor; rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.  Situațiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-și exprima acordul prevăzut la alin. (2) sunt apreciate și consemnate de medicul curant în foaia de observație.

Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unității sanitare o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme. După anexa nr. 5 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”