Ministrul Sanatatii: Schimbarile Oficiale de ULTIMA ORA pentru Romani, ce Trebuie sa Stie Oamenii

Ministrul Sanatatii Schimbarile Oficiale ULTIMA ORA Romani Trebuie Stie Oamenii

Ministrul Sanatatii a luat o decizie extrem de importanta, transformata intr-un ordin care a fost adoptat in Romania, si publicat in Monitorul Oficial, iar asta pentru ca acesta vizeaza prescriptiile medicale electronice, modificarile fiind facute la anexa 2 a ordinului Ministerului, si a CNAS, la capitolul II, punctul I, punctul 2 litera A, prima liniuta a subpunctului X fiind modificata cu ceea ce vedeti mai jos.

Ministrul Sanatatii spune deasemenea ca si punctul 3 al aceleiasi anexe va avea un cuprins nou, la fel ca si punctul 4, litera i), subpunctul (ii), totul fiind gandit spre beneficiul milioanelor de romani din intreaga tara care vor sa beneficieze de servicii medicale pe baza de prescriptie electronica, oriunde in tara.

„Cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menționate distinct în formularul de prescripție medicală electronică, dar care sunt menționate distinct la art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19.

Cu modificările și completările ulterioare, menționându-se distinct actul normativ de care beneficiază. Pentru aceste categorii de persoane, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecțiunilor specifice se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în condițiile contractului-cadru și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

PNS – pentru prescripțiile care conțin DCI-uri din sublista C secțiunea C2 se va indica numărul programului/subprogramului din cadrul Programului național cu scop curativ: 3 – Programul național de oncologie, 5 – Programul național de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 – Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană (9.7 – Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați) și a unor boli rare cuprinse în Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare – 6 – hemofilie și talasemie (6.1).

Mucoviscidoză (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii – scleroza laterală amiotrofică (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), boala Fabry (6.8), purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică (6.17), fibroza pulmonară idiopatică (6.20), distrofia musculară Duchenne (6.21), angioedem ereditar (6.22), neuropatia optică ereditară Leber (6.23), boli rare – medicamente incluse condiționat (6.27) pentru acele medicamente cu eliberare prin farmaciile comunitare, limfangioleiomiomatoză (6.28), respectiv se va indica numărul programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis,

Conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naționale de sănătate și ale normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Pentru prescripțiile care conțin și DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica «Listă», în dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31a-i).”