Ministrul Sanatatii: Noi Drepturi IMPORTANTE pentru Romani Anuntate in Mod Oficial!

Ministrul Sanatatii Noi Drepturi IMPORTANTE Romani Anuntate Mod Oficial

Ministrul Sanatatii anunta in mod oficial o serie de noi drepturi de care se pot bucura romanii din intreaga tara incepand chiar de acum, iar asta pentru ca Guvernul Romaniei a adoptat o noua Ordonanta de Urgenta, care aduce o serie de schimbari de ultima ora pentru legea privind drepturile pacientilor.

Ministrul Sanatatii explica mai jos ce fel de drepturi au de acum nu doar pacientii, ci si apartinatorii lor, care vor avea acces mai facil la unele informatii esentiale cu privire la istoricul medical al oamenilor, ceva despre care trebuie sa stie oricine la ora actuala, schimbarile fiind unele de importanta foarte ridicata.

„Urmare Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/01.03.2023, s-au implementat următoarele prevederi: Posibilitatea ca, după decesul pacientului, în cazul în care acesta nu și-a putut exprima consimtământul privind desemnarea unei persoane care să aibă acces la datele sale personale, datele medicale desemnate, datele consemnate în foaia de observaţie a pacientului.

Rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul etc. să poată fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea următoare: a) soţului supravieţuitor; b) descendenţilor; c) ascendenţilor/tutorilor; d) rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Situaţiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-şi exprima acordul să fie apreciate de medicul curant în foaia de observaţie.

Anexa care cuprinde cererea și declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită datele personale ale pacientului., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme. Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului ministrului sănătății nr. 1372/2023 pentru completarea Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 au fost comunicate observații față de prevederile acestuia.

În sensul celor menționate anterior, structura noastră a procedat la revizuirea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1372/2023, elaborând prezentul proiect de Ordin de modificare a Ordinului ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările ulterioare, prin care sunt prevăzute următoarele modificări: la art. 11 alin (3) au fost corelate prevederile cu cele menționate.

La art. 21 și la art. 24 alin.(2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare. La art. 11 alin (4) sunt prevăzute situaţiile de imposibilitate a pacientului de a-şi exprima acordul:, precum: a) stare comatoasă; b) stare de inconștiență; c) incapacitate fizică care face imposibilă exprimarea acordului. După alin (4) a fost introdus un nou alineat prin care, în absența consemnarii acordului sau refuzului pacientului, se prezumă faptul că acesta a fost în stare de imposibilitate de a-și exprima acordul. Anexa nr. 6 a fost modificată, pentru a veni în sprijinul persoanelor solicitante.”