Ministrul Sanatatii: Hotarare de Guvern de ULTIMA ORA cu Modificari Importante Pregatite in Romania

Ministrul Sanatatii Hotarare Guvern ULTIMA ORA Modificari Importante Pregatite Romania

Ministrul Sanatatii pregateste o noua Hotarare de Guvern care are menirea de a aduce o serie de modificari importante pentru felul in care functioneaza ministerul pe care il conduce, iar mai jos puteti vedea ce anume a fost gandit la nivel guvernamental, totul fiind deocamdata pregatit de adoptare intr-o sedinta de Guvern.

Ministrul Sanatatii are modificate unele dintre atributii ca parte a acestei Hotarari de Guvern, iar mai jos aveti cateva dintre cele care sunt incluse in acest nou proiect, iar daca totul va ramane neschimbat dupa parcurgerea procesului de transparenta decizionala, ar urma sa intre in vigoare dupa adoptare si publicare in Monitorul Oficial.

Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: Alineatul (3) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Ministrul sănătății este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.”

Alineatul (4) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul sănătății emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ sau individual.” Alineatul (6) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: “(6) În cazul în care ministrul sănătății nu îşi poate exercita atribuţiile, acesta desemnează, prin ordin, un secretar de stat care să exercite aceste atribuții.”

Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Secretarul general al Ministerului Sănătății are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile Ministerului Sănătății, precum şi cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice.

Secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul sănătății.” Alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: “(3) Numărul maxim de posturi este de 421, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.” Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins.

“Art. 15. Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătății poate numi, prin ordin, consilieri onorifici. Alineatul (4) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: “(4) Statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu încadrarea în normativele de personal și în numărul de posturi aprobat, conform prevederilor legale în vigoare.””