Ministrul Educatiei: Masurile Majore de ULTIMA ORA Garantate pentru Milioane de Romani

Ministrul Educatiei Masurile Majore ULTIMA ORA Garantate Milioane Romani

Ministrul Educatiei anunta o serie de masuri majore de ultima ora pentru milioane de romani din intreaga tara, iar asta pentru ca in atentia oamenilor sunt aduse garantiile pe care Guvernul Romaniei si le asuma fata de profesorii din scoli ca parte a unui memorandum pe care il puteti vedea acum mai jos.

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, spune ca este necesara o masura de acest gen pentru ca profesorii sa renunte la greva generala, care a paralizat sistemul de invatamant de peste 2 saptamani de zile, si care risca sa puna in pericol evaluarile nationale, care ar trebui sa inceapa in cursul zilei de luni in Romania.

„Prin intermediul acestui memorandum, sunt avute în vedere următoarele măsuri majore: Prioritizarea dialogului între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ cu privire la grila de salarizare din familia ocupațională subsecventă, ce va fi cuprinsă în viitoare Lege a salarizării. Noua lege va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie.

Utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Stabilirea unei prevederi în contractul colectiv de muncă la nivel de sector „învățământ preuniversitar”, prin care pe perioada concediului de odihnă, precum și pentru zilele de concediu plătit, personalul din învățământ va avea dreptul la o indemnizație de concediu calculată în raport cu numărul zilelor de concediu.

Inmulțite cu media zilnică a salariului de bază și a sporurilor/indemnizațiilor de care beneficiază, potrivit legii, corespunzător fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediu de odihnă. Educația reprezintă o prioritate pentru Guvernul României. În acest sens, Programul de guvernare include o serie de obiective strategice în vederea îmbunătățirii și modernizării învățământului românesc, urmate de acțiuni concrete în ultimii ani.

Un pas fundamental a reprezentant elaborarea proiectelor de legi „România Educată”. În perioada de elaborare a pachetului legislativ, Ministerul Educației a colaborat cu partenerii sociali. În perioada 9 – 29 martie 2023, proiectele de legi „România Educată”, respectiv Legea învățământului preuniversitar și Legea învățământului superior, au fost în proces de avizare interministerială.

Ulterior fiind adoptate de Senatul României, în calitate de cameră decizională
în data de 22 mai 2023. Atât în context legislativ, cât și din punct de vedere al preocupărilor curente, îmbunătățirea statutului personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar și superior reprezintă o prioritate pentru Guvernul României.”