Ministrul Sanatatii: Masurile Oficiale de ULTIMA ORA Decise, ce Schimbari Importante sunt Anuntate

Ministrul Sanatatii Masurile Oficiale ULTIMA ORA Decise Schimbari Importante Anuntate

Ministrul Sanatatii a luat o serie de decizii de ultima ora, cu masuri oficiale care aduc o serie de schimbari importante pentru Romania, iar asta deoarece Alexandru Rafila aduce in atentie un ordin pentru crearea de comisii de specialitate in interiorul ministerului pe care il conduce, ele vizand diverse specialitati medicale.

Ministrul Sanatatii explica mai jos care sunt aceste specialitati pentru care ar urma sa fie create comisii de specialitate, dar si unele dintre conditiile in baza carora ele vor fi facute, Alexandru Rafila intentionand sa ofere mai mult sprijin pentru romani, dar si cadrele medicale din Romania, cu aceste comisii nou create.

„Comisii de specialitate, constituite din președinte, vicepreședinte, secretar și minim 5 membri, cu corespondent în nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice, furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătăţii coordonează, din punct de vedere ştiinţific, profesional şi metodologic asistenţa medicală.

Subcomisii, constituite din preşedinte, vicepreşedinte, secretar și minim 3 membri, au corespondent pentru un domeniu al unei specialități medicale, medico-dentare şi farmaceutice din sistemul de asistenţă medicală. Grupuri tehnice multidisciplinare, constituite din președinte, vicepreședinte, secretar și minim 5 membrii nominalizați dintre membrii comisiilor de specialitate corespunzătoare patologiilor de interes comun mai multor specialităţi medicale.

Membrii grupul tehnic multidisciplinar desemnați din cadrul comisiilor de specialitate nu au obligația de a completa anexele nr. 2 – 4 la prezentul ordin, cu excepția membrilor numiți din alte profesiuni care sunt necesare pentru activitatea grupurilor tehnice multidisciplinare. Coordonarea organismelor consultative este asigurată de structura cu atribuţii în domeniul asistenţei medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii prin.

Elaborarea proiectelor de ordin pentru constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate, subcomisiilor și grupurilor tehnice multidisciplinare ale Ministerului Sănătății; arhivarea documentelor care rezultă din procesul de numire a membrilor comisiilor de specialitate și subcomisiilor ale Ministerului Sănătății. Elaborarea documentelor necesare decontării contravalorii cheltuielilor de deplasare în alte localităţi şi de cazare, ocazionate de participarea la întâlnirile comisiilor de specialitate, subcomisiilor și grupurilor tehnice multidisciplinare ale Ministerului Sănătății, convocate de ministrul sănătății sau de reprezentanții desemnați.

Arhivarea convocatoarelor și a proceselor verbale ale ședințelor organizate de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, pe domeniile de competență. De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii comisiilor de specialitate, subcomisiilor și a grupurilor tehnice multidisciplinare, s-a impus detalierea circuitului documentelor, atribuțiilor președinților respectiv a secretarilor organismelor consultative. Solicitările structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii se transmit prin poșta electronică tuturor membrilor comisiei de specialitate.”