Marcel Bolos: Investitii MAJORE in Romania, Anunturile de ULTIM MOMENT pentru Oameni!

Marcel Bolos Investitii MAJORE Romania Anunturile ULTIM MOMENT Oameni

Marcel Bolos face o serie de anunturi de ultim moment cu privire la invstitiile majore care sunt realizate in Romania incepand din anul 2023, iar asta pentru ca Guvernul a pregatit o serie de masuri extrem de importante menite sa imbunatateasca radical sistemul de sanatate din tara noastra in anii urmatori.

Marcel Bolos explica mai jos cum anume vor fi folosite sute de milioane de euro pentru investitii in viitor, iar asta pentru ca sumele de bani sunt foarte importante pentru ca romanii sa beneficieze de servicii medicale de cea mai inalta calitate, mai ales ca n-au mai fost construite de multi ani spitale mari in romania.

„Finanțarea de până la 500 milioane euro pentru un spital nou. Actul normativ stabilește cadrul general privind metodologia și criteriile de selecție pentru proiectele de investiții publice din domeniul sănătății, care sunt aprobate de către Comitetul de Monitorizare a Programului Sănătate, la propunerea Autorității de Management pentru Programul Sănătate pe baza criteriilor-cadru stabilite în ordonanță.

Valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate pentru investiții în infrastructuri spitalicești noi – spitale județene/ județene de urgență; spitale monospecialitate – unități sanitare cu paturi este de minim 5 milioane euro și maxim 500 milioane euro și includ: lucrări de extindere/modernizare/reabilitare pentru clădiri, inclusiv lucrări de conectare/extindere /modernizare/reabilitare la clădiri existente și dotare cu echipamente medicale specifice, inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare.

Lucrări de construcții noi, inclusiv dotarea cu echipamente medicale specifice inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare. Pentru investițiile de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – unități sanitare cu paturi, valoarea eligibilă este stabilită pe categorii de investiții specifice. Lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 75 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi municipale.

Lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 45 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi orășenești. Un aspect important care va asigura continuitatea implementării proiectelor este că alocarea totală a proiectelor poate fi actualizată ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și/sau la utilitățile publice, dacă prin lege se prevede astfel, sau majorată în limita unui procent de maxim 20%.

În plus, beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabilă precum și de împrumuturi contractate cu Instituțiile Financiare Internaționale vor fi obligați să asigure eventualele lucrări de mentenanță și reparații curente după finalizarea implementării acestora pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.”