Ministrul Educatiei: Comunicari de ULTIMA ORA cu Schimbari IMPUSE in Elevilor din Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei Comunicari ULTIMA ORA Schimbari IMPUSE Elevilor Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei a facut o serie de comunicari de ultima ora, prin care aduce in atentia imediata a elevilor din scolile Romaniei o serie de schimbari, care sunt impuse pentru toata lumea, iar asta pentru ca Ligia Deca declara ele vizeaza felul in care se incheie mediile in anul scolar 2022 – 2023, numarul minim fiind de doar doua.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum se pot incheia mediile elevilor, separat facandu-se modificari si pentru alte norme care implica felul in care se incheie mediile elevilor, Ligia Deca luand aceste masuri din cauza grevei generale, care continua in aceasta perioada, si care ameninta sa blocheze complet sistemul de invatamant.

„Astăzi, a fost trimis, spre publicare în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului educației nr. 4.430/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022). Au fost integrate propunerile de modificare a proiectului supus consultării publice, astfel încât.

In anul școlar 2022 – 2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două. In anul școlar 2022 – 2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală.

Referitor la oportunitatea modificărilor aduse Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precizăm că acestea au fost făcute în interesul elevilor, în contextul în care procentul de participare la protestul personalului din învățământ este diferit, de la o unitate de învățământ la alta. Modificările propuse asigură cadrul legal pentru încheierea situației școlare a elevilor cu minimum două note/calificative de către profesorii care sunt în activitate în această perioadă sau care își reiau activitatea.

Si nu implică încheierea situației școlare de către conducerea unității școlare sau de către un alt cadru didactic decât cel care predă la clasă. Prevederea referitoare la eliminarea obligativității validării situației în Consiliul profesoral reprezintă o măsură de simplificare a procedurilor la nivelul unităților de învățământ, în contextul perioadei scurte de timp rămase până la finalizarea cursurilor.

Am ușurat acest proces de închidere a situațiilor școlare și anume am modificat regulamentul de organizare internă și de funcționare în sistemul de învățământ în așa fel încât să se poată închide situația școlară de către cadrele didactice cu mai puține note. Deci să nu mergem pe numărul de note care ar fi fost necesar dacă am fi avut un an fără întreruperi, ci să putem să facilităm încheierea situațiilor școlare în interesul elevilor.”