Ministrul Agriculturii: Masurile de ULTIMA ORA Cerute de Romani si Adoptate in Mod Oficial

Ministrul Agriculturii Masurile ULTIMA ORA Cerute Romani Adoptate Mod Oficial

A doua întrunire a Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC 2023-2027. În data de 7 septembrie 2023, în sala Aula Magna din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București a avut loc a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Planul Strategic PAC 2023-2027, cu participarea reprezentanților asociațiilor și federațiilor din sectorul agricol și a reprezentanților DG AGRI din cadrul Comisiei Europene, Mihaela Luca și Ștefan Lucian RADU, desk officer pentru România.

Pe parcursul întâlnirii, au fost prezentate informații relevante referitoare la stadiul implementării intervențiilor din Pilonul I și Pilonul II aferente Planului Strategic PAC 2023-2027 până la această dată, precum și calendarul privind lansarea noilor intervenții din această toamnă.

Astfel, în cadrul reuniunii au fost dezbătute 10 intervenții din FEADR în vederea aprobării alocărilor financiare propuse, a criteriilor și punctajelor de selecție, precum și a tuturor elementelor necesare în vederea lansării. Aceste intervenții, estimate a fi lansate în a doua jumătate a lunii octombrie, vizează irigațiile, infrastructura rurală, pomicultura, procesarea produselor agricole și pomicole, zootehnia, instalarea tinerilor fermieri și formarea profesională.

Totodată, în urma consultărilor organizate cu asociațiile de profil, MADR a inițiat demersuri, potrivit prevederilor Uniunii Europene, pentru modificarea anumitor capitole sau a fișelor de intervenții ale Planului Strategic, pentru a asigura o mai bună implementare a acestuia.

În ședință au fost prezentate propunerile elaborate și transmise Comisiei Europene, urmând ca în perioada următoare, acestea să fie supuse consultării publice cu mediul asociativ, după avansarea discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene.

Ministrul a reamintit că în luna august MADR a organizat o serie de subgrupuri de lucru, care funcționează în marja Comitetului de Monitorizare, pentru discutarea ghidurilor solicitantului, iar pe această cale a mulțumit partenerilor implicați pentru interesul manifestat cu privire la participarea la reuniuni, precum și pentru propunerile și sugestiile comunicate, contribuind astfel la îmbunătățirea ghidurilor.

În paralel cu organizarea grupurilor de lucru, la începutul lunii august, MADR a publicat în consultare publică ghidurile solicitantului, în vederea definitivării documentelor necesare lansării sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul intervențiilor din Pilonul II FEADR.

Demnitarul a subliniat importanța Comitetului de Monitorizare și a solicitat celor prezenți contribuția în vederea construirii unui dialog transparent și productiv, care să permită atingerea unui acord în privința subiectelor aflate pe agenda discuțiilor.