Ministrul Educatiei: Scolile Romaniei Vizate de Decizii de ULTIMA ORA pentru Milioane de Elevi si Profesori

Ministrul Educatiei Scolile Romaniei Vizate Decizii ULTIMA ORA Milioane Elevi Profesori

Ministrul Educatiei confirma in mod oficial o serie de decizii de ultima ora care vizeaza elevii si profesorii din unitatile de invatamant din tara noastra, iar asta pentru ca Ligia Deca vrea sa semneze un ordin de ministru pentru modul in care se va desfasura programul „Scoala altfel” in unitatile de invatamant din tar.a

Ministrul Educatiei explica mai jos cum anume ar trebui sa se desfasoare prograul „Scoala altfel” in Romania in perioada in care unitatile de invatamant vor dori sa puna in aplicare acest program, iar asta deoarece vorbim despre o perioada in care elevii ar trebui sa faca diverse activitati care in mod normal nu sunt facute.

„Programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și este derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, conform ordinului ministrului educației privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv. Programul național „Școala altfel” se desfășoară obligatoriu în unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal, din cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar, conform prezentei metodologii.

Având în vedere specificul activității, în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar se va stabili o săptămână din anul școlar în care se vor planifica și derula activități care să răspundă priorităților stabilite de Ministerul Educației în anul respectiv, fără obligația de a se urma toate etapele din prezenta procedură. În cuprinsul prezentei metodologii, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației.

Denumirea Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București se va citi Direcția Județeană de Învățământ Preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar. Programul „Școala altfel” contribuie atât la dezvoltarea competențelor din curriculumul naţional, cât şi la dezvoltarea unor competențe complementare acestora.

In funcție de prioritățile stabilite anual de Ministerul Educației și în funcție de nevoile de învățare ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, identificate la nivelul unității de învățământ. Prioritățile Ministerului Educației pentru programul „Școala altfel” vor fi stabilite, anual și comunicate Inspectoratelor Școlare Județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin notă semnată de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.

Activitățile planificate și derulate în cadrul Programului național „Școala altfel” reflectă preocupările antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor. În implementarea programului național „Școala altfel” este esențială creșterea gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea și evaluarea activităților de învățare. Activitățile programului național „Școala altfel” sunt proiectate și derulate în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor non-guvernamentale locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ.”