Ministrul Educatiei: Instiintari Oficiale de ULTIMA ORA pentru Elevii si Scolile din Toata Romania

Ministrul Educatiei Instiintari Oficiale ULTIMA ORA Elevii Scolile Toata Romania

Ministrul Educatiei transmite o serie de instiintari oficiale de ultima ora pentru elevii si scolile din toata Romania, iar asta pentru ca aduce in imediata atentie a foarte multor romani modul in care se organizeaza clasele in unitatile de invatamant, cu numarul maxim de elevi, si mai multe detalii fiind mai jos.

Ministrul Educatiei vorbeste deasemenea mai jos inclusiv despre acordul pe care Romania vrea sa il incheie cu Ucraina pentru recunoasterea reciproca a diplomelor de studiu, acesta fiind unul actualizat, fata de cel care a fost incheiat initial in cursul anului 1992 intre tarile noastre, cu detalii mai jos.

“Care este numărul minim/maxim de copii dintr-o grupă sau clasă, conform noii Legi a învățământului preuniversitar ? Regăsiți informațiile în imaginile de mai jos! În plus, În situații excepţionale, formaţiunile de antepreșcolari, preşcolari sau de elevi pot funcţiona cu cel mult 2 copii peste efectivul maxim, față de 3 câte era prevăzut anterior. Pentru cazurile în care se solicită depăşirea cu peste 2 antepreșcolari/preșcolari/elevi a numărului maxim, aprobarea va fi dată de Ministerul Educaţiei.

Efectivele de antepreşcolari, preşcolari şi elevi din formaţiunile de studiu deja constituite la data intrării în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 rămân aceleași până la finalizarea nivelului de învăţământ. Pentru grupele/clasele în funcțiune în anul școlar 2023-2024 efectivele de copii/elevi la grupă/clasă se stabilesc în baza legislației valabile la momentul constituirii
grupelor/claselor respective, până la finalizarea nivelului de învățământ.

Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu anul școlar 2024 – 2025, gradual, pentru grupele/clasele de început de nivel de învățământ. În cuprinsul prezentei Metodologii, începând cu data reorganizării inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumirea de inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) se înlocuiește cu direcție judeţeană de învăţământ preuniversitar/Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar (DJIP/DMBIP).

Acordul în vigoare nu se mai eliberează în România, însă, acestea continuă să își producă efectele și trebuie recunoscute. În acest context, au fost inițiate negocieri pentru încheierea unui nou Acord de recunoaștere, care s-au derulat de Ministerul Educației prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în baza Memorandumului pentru aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei.

Privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și a titlurilor științifice, aprobat în ședința Guvernului României din 7 martie 2018. Negocierile între cele două Părți s-au derulat online și în scris, prin transmiterea versiunilor de text de către Ministerul Educației din România și Ministerul Educaţiei și Științei din Ucraina; Ministerul Educației din România a comunicat aceste texte prin intermediul Ministerului român al Afacerilor Externe.”