Ministrul Educatiei: IMPORTANTA Hotarare de Guvern de ULTIM MOMENT, ce Schimbari se Fac in Romania!

Ministrul Educatiei IMPORTANTA Hotarare Guvern ULTIM MOMENT Schimbari Fac Romania

Ministrul Educatiei vorbeste in mod oficial pentru romanii din intreaga tara despre o noua Hotarare de Guvern, care este pusa in transparenta publica in momentul de fata, iar cu ajutorul ei Ligia Deca vrea sa creeze Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul de Științe ale Educației.

Ministrul Educatiei explica mai jos, in mod oficial, de ce sunt necesare aceste doua centre in momentul de fata, iar asta pentru ca multumita lor sistemul de invatamant din Romania ar trebui sa fie substantial imbunatatit, sau cel putin acesta este obiectivul principal pe care il are Ligia Deca prin intermediul lor.

„Am pus în consultare publică două proiecte de hotărâri de guvern care reglementează organizarea și funcționarea unor instituții importante din domeniul educației: Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul de Științe ale Educației. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va fi responsabil de coordonarea științifică a elaborării și a revizuirii periodice a curriculumului național, de coordonarea evaluării manualelor școlare, precum și a examenelor naționale.

Institutul de Științe ale Educației va deveni principalul organism responsabil de fundamentarea politicilor educaționale pe baza cercetării științifice. Cele două instituții preiau atribuții de la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, care se desființează, odată cu punerea în aplicare a hotărârilor de guvern.

CNCE are ca scop: coordonarea științifică a elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului național pentru învățământul preuniversitar de masă, special și special integrat, în limba română și în limba minorităților naționale, inclusiv învățământul liceal tehnologic și A doua Șansă; coordonarea științifică a sistemului național de evaluare şi examinare pentru învățământul preuniversitar de masă, special și special integrat.

In limba română și în limba minorităților naționale, inclusiv învățământul tehnologic și A doua Șansă; coordonarea evaluării manualelor pentru elevi, manualelor pentru cadrele didactice si auxiliarelor didactice pentru învățământul preuniversitar de masă, special și special integrat, în limba română și în limba minorităților naționale, inclusiv învățământul tehnologic și A doua Șansă.

Gestionarea și actualizarea platformelor dedicate digitalizării evaluărilor și
examenelor naționale și asigurarea funcționării acestora.  Activitățile specifice CNCE se desfășoară în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației. În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate CNCE îndeplinește următoarele funcții: de administrare a resurselor financiare aprobate de Ministerul Educației pentru implementarea atribuțiilor în domeniile sale de activitate; de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate.”