Ministrul Educatiei: Regulamentul Oficial de ULTIM MOMENT care se va Aplica in Scolile din Romania

Ministrul Educatiei anunta un important regulament oficial de ultim moment, care se va aplica in scolile din toata Romania, iata ce a fost decis.

Ministrul Educatiei Regulamentul Oficial ULTIM MOMENT Aplica Scolile Romania

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial un nou regulament de ultim moment, care are menirea de a impune in scolile din Romania o serie de modificari, gandite de Ligia Deca, pentru regimul actelor de studii si a documentelor scolare gestionate de catre scolile romanesti in fiecare an.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum se aplica acest regulament, ce fel de certificate si acte de studii vor putea fi emise de catre scolile din toata tara pentru elevi, dar chiar mai mult de atat, astfel ca oricine este interesat, poate afla detaliile mai jos, ele urmand a se aplica dupa ce regulamentul va fi adoptat.

“Am lansat în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar. Acest proiect de act normativ conține un model nou de act de studii, Certificatul de competență lingvistică, care este un act de studii ce se eliberează la finalizarea cursului de învățare a limbii române organizat pentru străinii care au dobândit protecție internațională în România.

Străinii care au dobândit un drept de ședere în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene care au garantat dreptul la educație. Reamintim faptul că, începând cu acest an, diploma de absolvire a liceului va avea un cod QR care conține un identificator unic ce va permite confirmarea autenticității actului de studii. Urmează ca această măsură să fie extinsă pentru toate actele de studii din anul școlar 2024-2025.

Prezentul regulament asigură cadrul legal privind gestionarea actelor de studii şi a documentelor școlare care se eliberează în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Gestionarea implică: primirea, întocmirea, anularea, eliberarea, arhivarea şi casarea actelor de studii şi a documentelor școlare, după caz.

Actele de studii din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de certificare/finalizare. Carnetul de elev reprezintă document de corespondenţă între unitatea de învăţământ şi familia elevului. Cardul naţional de elev, emis de unitatea de învățământ,.

Reprezintă documentul din care rezultă calitatea de beneficiar al facilităților de transport prevăzute în Legea învățământului preuniversitar, precum și a altor facilități oferite elevilor în conformitate cu legislația în vigoare. Absolvenților care au promovat clasele IX – XII / XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10 li se eliberează diploma de merit, document al cărui format și conținut sunt stabilite și personalizate de fiecare unitate de învățământ.”