Ministrul Educatiei: Nou Proiect National Oficial de ULTIM MOMENT, ce Schimbari Aduce Ligia Deca in Invatamant

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial un proiect national de ultim moment, care vine cu o serie de prevederi extrem de importante pentru Romania.

Ministrul Educatiei Nou Proiect National Oficial ULTIM MOMENT Schimbari Aduce Ligia Deca Invatamant

Ministrul Educatiei anunta un nou proiect national oficial de ultim moment pentru invatamantul din Romania, Ligia Deca explicand faptul ca a gandit o noua metodologie pentru infiintarea, structura si planurile pentru organizarea programelor universitare de licenta didactica cu dubla specializare.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum anume se va organiza programul universitar de licenta didactica cu dubla specializare, ce ar trebui sa stie cei care vor sa se inscrie pentru ele si in ce mod vor putea absolventii sa se foloseasca de experienta obtinuta in viitor pentru proiectele la care vor participa.

“Am lansat în consultare publică proiectul de Metodologie privind înființarea, structura planurilor de învățământ și organizarea programelor universitare de licență didactică cu dublă specializare! Programele universitare de licență didactică cu dublă specializare: sunt formate dintr-o specializare principală și una secundară, specializarea secundară fiind aleasă din același domeniu fundamental de știință.

Se organizează exclusiv în vederea accesului absolvenților la o carieră didactică în învățământul preuniversitar pentru discipline din specializarea/specializările urmate; se înființează în urma hotărârii Senatului universitar și a parcurgerii procedurilor de acreditare; prevăd minimum o probă eliminatorie în cadrul admiterii; se finalizează cu examen de licență; acesta constă în două probe.

Un examen scris și susținerea unei lucrări de licență de tip cercetare-acțiune în domeniul predării, învățării și evaluării disciplinei/disciplinelor pe care viitorul absolvent urmează să le predea. Lista programelor universitare de licență didactică cu dublă specializare permise se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu consultarea Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) și a Consiliului Național al Rectorilor (CNR).

Programul de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare este un program format dintr-o specializare principală și una secundară, specializarea secundară fiind aleasă din același domeniu fundamental de știință. Programele universitare de licență didactică cu dublă specializare se organizează exclusiv în vederea accesului absolvenților la o carieră didactică în învățământul preuniversitar pentru discipline din specializarea/specializările urmate. Lista programelor universitare de licență didactică cu dublă specializare permise se aprobă prin ordin al ministrului educației.

La propunerea de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu consultarea Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) și a Consiliului Național al Rectorilor (CNR). Programele universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt cuprinse în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, pentru specializări acreditate, senatul universitar poate decide cu privire la înființarea și organizarea programului de studii universitare de licență didactică cu dublă specializări cu parcurgerea procedurilor de acreditare.”