Hotararile Oficiale Luate de Simona Bucura-Oprescu, cu Masuri de ULTIM MOMENT Implementate in Romania

Simona-Bucura Oprescu anunta o serie de hotarari oficiale de ultim moment, ce implementeaza ministrul Muncii in Romania incepand din luna iunie.

Hotararile Oficiale luate Simona Bucura-Oprescu Masuri ULTIM MOMENT Implementate Romania

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, anunta o decizie semnificativă pentru susținerea persoanelor cu dizabilități, Guvernul României aproband majorarea indemnizațiilor lunare pentru adulții și copiii cu handicap grav. Ministrul Muncii, a anunțat că aceasta este a doua majorare din acest an, menită să îmbunătățească veniturile și să reducă riscul de excluziune socială pentru aceste persoane.

Simona Bucura-Oprescu confirma faptul ca, incepând cu luna iunie 2024, indemnizațiile lunare vor fi majorate cu 10 puncte procentuale din indicatorul social de referință (ISR). Astfel, indemnizația pentru un adult cu handicap grav va crește de la 70% din ISR la 80%, echivalentul a 529 de lei, față de 463 de lei cât este în prezent. În același timp, prestația socială pentru un copil cu handicap grav va fi majorată de la 60% din ISR la 70%, respectiv de la 397 de lei la 463 de lei.

Simona Bucura-Oprescu sustine ca aceasta este a doua majorare a acestor venituri de la începutul anului, prima având loc în luna martie. La începutul anului, cuantumul indemnizației pentru adulți era de 419 lei, iar cel al prestației sociale pentru copii cu handicap grav de 359 de lei. Măsura de majorare a fost luată în considerare având în vedere costurile ridicate ale serviciilor și tratamentelor necesare pentru aceste persoane, precum și incapacitatea acestora de a obține venituri din muncă.

Simona Bucura-Oprescu a subliniat importanța acestei măsuri în contextul costurilor ridicate cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și dependența acestora de servicii și tratamente specializate. Ea a menționat că aceste majorări reprezintă doar un prim pas către îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoanele cu handicap grav și combaterea excluziunii sociale.

Conform datelor oficiale, în România sunt înregistrate 893.686 de persoane cu dizabilități, dintre care 389.000 sunt încadrate în grad de handicap grav, inclusiv 48.800 de copii. Majorarea recentă a indemnizațiilor va aduce un sprijin financiar suplimentar acestor persoane, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și la asigurarea unei mai bune incluziuni sociale.

Această decizie reflectă angajamentul guvernului de a sprijini persoanele cu dizabilități și de a le oferi condiții de trai mai bune, în conformitate cu nevoile lor speciale și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.