Romania: Noi Definitii de Caz pentru Infectarea cu Coronavirus

0

Romania Noi Definitii Caz pentru Infectarea Coronavirus

Romania are de saptamana aceasta noi definitii de caz pentru persoanele in cazul carora se suspecteaza infectarea cu Coronavirus, INSP stabilind noile reguli in baza carora se poate decide testarea, carantinarea, sau nu, a unei persoane care a avut contact cu o alta deja infectata.

Romania se ghideaza dupa aceste reguli in toate procedurile care vizeaza felul in care oamenii sunt testati sau li se cere sa se izoleze in case pentru a nu ii raspandi Coronavirus in comunitate, asa ca e bine sa stiti si cum gandesc cei de la DSP totul.

“Metodologia de supraveghere a COVID-19!
Criterii clinice
Orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome:
– tuse
– febră
– scurtarea respirației
– debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei.
Notă:
Pentru copiii cu vârsta pana la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2.
Criterii de diagnostic imagistic
Evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19.
Criterii de laborator
Detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică.
Criterii epidemiologice
Cel puțin unul dintre următoarele:
– contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioară datei debutului;
– rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile în perioada de 14 zile anterioară datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmată.
Clasificarea cazurilor
A. Caz posibil
Orice persoană care întrunește criteriile clinice.
B. Caz probabil
Orice persoană care întrunește criteriile clinice și care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat.
SAU
Orice persoană care întrunește criteriile de diagnostic imagistic.
C. Caz confirmat
Orice persoană care întrunește criteriile de laborator.
Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie pentru toate cazurile posibile.
Contactul direct este definit ca:
Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;
Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.
Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.
Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizică NU ESTE CONSIDERATĂ CONTACT DIRECT.”