Ministrul Educatiei: Importante Masuri Oficiale Anuntate in Toate Scolile

Ministrul Educatiei Importante Masuri Oficiale Anuntate Toate Scolile

Ministrul Educatiei a dezvaluit o serie de foarte importante masuri care vizeaza toate scolile din Romania si vor avea un impact pentru elevii din toata tara, ele fiind transmise lumii prin intermediul programului de guvernare al noului guvern, fiind obiective strategice pentru sistemul educational.

Ministrul Educatiei vorbeste in programul de guvernare despre aceste obiective strategice care ar trebui sa stea la baza imbunatatirii sistemului educational din Romania, iar mai jos puteti citi cateva dintre cele mai importante care au fost anuntate in mod oficial.

„Revizuirea cadrului normativ național pentru a oferi coerență, predictibilitate și stabilitate sistemului care să garanteze atât preluarea drepturilor câștigate și prezente în legislația în vigoare pentru învățământul în limbile minorităților naționale, cât și debirocratizarea în vederea ușurării procesului de înființare de unități școlare preuniversitare și universitare.

Regândirea și profesionalizarea guvernanței sistemului de educație în concordanță cu reforma administrației publice. Crearea unui sistem coerent de evaluare a sistemului de educație, atât la nivel central, cât și local, și corelarea cu sistemul de finanțare. Digitalizarea procesului educațional și interconectarea bazelor de date, atât la nivel de sistem educațional, cât și în raport cu alte domenii, pentru a permite abordări integrate: Wi-Fi-Campus pentru toate școlile și universitățile de stat din România.

Programe de incluziune socială și oferirea de șanse egale la educație pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii și a analfabetismului funcțional. Generalizarea etapizată a programelor „masă caldă la școală” și „școală după școală” și promovarea unei viziuni coerente de integrare a tuturor programelor care au același obiectiv și același grup-țintă.

Finanțarea unui program de suport educațional, prin practica pedagogică a studenților de la facultățile de limbă română în școlile și comunitățile minorităților naționale. Finanțarea fondului de carte în limba română pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale (inclusiv carte digitală).

Crearea unor rute complete pentru profilurile teoretic, profesional și vocațional, care să includă toate nivelurile de calificare. Învățământul profesional redevine un nod esențial al legăturii educației cu piața muncii. Profesionalizarea managementului unităților și instituțiilor de învățământ, astfel încât să se asigure stabilitatea, coerența și competența în procesul de conducere a acestora.”