Ministrul Sanatatii Publica o Decizie de ULTIMA ORA privind Medicina in Romania

Ministrul Sanatatii Publica Decizie ULTIMA ORA Medicina Romania

Ministrul Sanatatii a publicat o decizie de ultima ora care priveste medicina, si medicii, din toata Romania, iar asta deoarece a anuntat in mod oficial faptul ca ministerul pe care il conduce urmeaza sa organizeze in data de 14 mai 2023 un nou concurs de admitere in rezidentiat pentru posturile care au ramas neocupate.

Ministrul Sanatatii a semnat un ordin in acest sens, astfel ca acest concurs va fi organizat in sesiune extraordinara de catre autoritatile din Romania, scopul fiind de a se ocupa toate posturile care in cazul sesiunilor anterioare au ramas neocupate de catre medici, astfel ca va fi important de vazut cate se vor si ocupa.

„Ministerul Sănătății organizează la data de 14 mai 2023 concurs de admitere în rezidențiat, sesiune extraordinară, pentru domeniul medicină pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2022.  Concursul se desfășoară numai în centrul universitar București. Pentru organizarea și desfășurarea concursului, Ministerul Sănătății va încheia cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București un contract în baza căruia se stabilesc atât obligațiile și responsabilitățile părților, cât și sumele ocazionate de cheltuielile de organizare și desfășurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.

 Categoriile de cheltuieli aferente activităților ocazionate de organizarea și desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat, care pot fi decontate/alocate din veniturile proprii cu această destinație, gestionate de Ministerul Sănătății, precum și modelul contractului de prestări servicii încheiat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Unitățile și specialitățile pentru care se organizează concurs de admitere în rezidențiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Cifra de școlarizare este aprobată prin ordin al ministrului sănătății. Pentru organizarea concursului de admitere în rezidențiat este desemnată o comisie centrală de rezidențiat, formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Educației și ai universităților de medicină și farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății.

 Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București aprobă prin decizie constituirea Comisiei locale de concurs pentru centrul universitar București. Comisia locală de concurs este formată din președinte și un număr de 4-6 membri, incluzând și un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București. Nominalizarea persoanelor va ține cont de eventualele incompatibilități.

Întreaga responsabilitate privind organizarea și desfășurarea concursului, alcătuirea clasificărilor și alegerea locurilor/posturilor aparține Comisiei centrale de rezidențiat.  Comunicarea între membrii comisiei centrale, precum și între comisia centrală și comisia locală se poate realiza prin orice mijloace (telefon, fax, e-mail, e-conferință etc.), numai în condițiile confirmării primirii corespondenței de către părțile implicate.”