Ministrul Sanatatii: Ordonanta de URGENTA Noua a Guvernului cu Schimbari in Toata Romania

Ministrul Sanatatii Ordonanta URGENTA Noua Guvernului Schimbari Toata Romania

Ministrul Sanatatii anunta in mod oficial o noua ordonanta de urgenta pe care Guvernul Romaniei intentioneaza sa o adopte pentru a implementa o serie de schimbari foarte importante pentru sistemul medical din Romania, iar asta pentru ca el vizeaza concediul de odihna care este acordat personalului medical din tara.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jos despre felul in care este facilitata acordarea concediului de odihna pentru romanii din intreaga tara la ora actuala, si asta pentru ca vorbim despre masuri menite sa ii ajute pe oameni sa beneficieze de ceea ce au nevoie din punct de vedere al zilelor libere, dupa multa munca.

“Se propune completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât personalul contractual din sistemul public de sănătate să poată beneficia de concediu de odihnă anual de până la 38 de zile lucrătoare, în funcție de vechime, calculate în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate.

Totodată pentru facilitarea ocupării locurilor de muncă din sistemul de sănătate, se propune ca în situația în care unitatea sanitară care își reia sau își extinde activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurilor de încetare a contractului individual de muncă ca urmare a concedierilor colective, să aibă obligația reangajării cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, a salariaților concediați, fără examen, concurs sau perioadă de probă, dacă îndeplinesc condițiiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante.

Având în vedere procedura prevăzută de lege pentru înființarea unui spital public, termenul de 12 luni propus pentru reangajarea personalului în situația în care o unitate sanitară publică își reia activitatea, respectiv se înființează, este un termen care va acoperi integral parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de lege. Luând în considerare situația particulară a medicamentelor având drept formă farmaceutică “gaz medicinal” se impune exceptarea de la aprobarea prin ordin al ministrului sănătății a prețurilor maximale ale medicamentelor în cauză.

Prețurile acestor medicamente urmează a fi stabilite liber și vor fi aduse la cunoștința Ministerului Sănătății de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață în vederea publicării acestora în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman (CANAMED), urmând a fi comercializate către unităţile sanitare cu paturi din sistemul public și serviciilor de ambulanță în urma unor achiziții publice conform prevederilor legale in vigoare.

Respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin participarea la procedurile de achiziții publice (licitație deschisă, procedura simplificată, negociere fară publicare prealabilă a unui anunț de participare) și, de asemenea, prin achizițiile directe finalizate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.”