Ministrul Educatiei: Noua Ordonanta de URGENTA cu Masuri IMPORTANTE in Liceele si Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei Noua Ordonanta URGENTA Masuri IMPORTANTE Liceele Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei a publicat o noua Ordonanta de Urgenta care urmeaza sa aduca o serie de schimbari importante pentru scolile si liceele Romaniei, iar asta pentru ca vorbim despre masuri pentru profesori, Ligia Deca pregatind un act normativ care le va aduce dascalilor prime de cariera didactica si compensare salariala.

Ministrul Educatiei explica mai jos de ce sunt necesare aceste beneficii pentru profesorii din Romania, Ligia Deca dorind sa le ofere profesorilor compensatia pe care o merita pentru munca pe care o depun in fiecare an in clasele de curs impreuna cu elevii pe care ii pregatesc zi, de zi, in unitatile de invatamant din tara.

„Astfel, proiectul de act normativ se propune stabilirea cadrului legal în vederea acordării unei măsuri de susținere, denumită primă de carieră didactică pentru personalul din învățământul preuniversitar, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, aflate în activitate, în anul școlar 2022-2023 precum și pentru personalul didactic din sistemul de învățământ universitar

Cu gradul științific de șef de lucrări/lector sau asistent universitar aflat în activitate în anul școlar 2022-2023. Prima de carieră didactică constă în acordarea unui măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic pentru cursuri de specialitate și cheltuieli asimilate acestora, echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate, pentru achiziția de cărți de specialitate

Inclusiv pentru acoperirea unor nevoi personale în limita unui procent de 30% pentru personalul din învățământul preuniversitar, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, aflate în activitate, în anul școlar 2022 – 2023 precum și pentru personalul didactic din sistemul de învățământ universitar, cu gradul științific de șef de lucrări/lector sau asistent universitar aflat în activitate în anul școlar 2022-2023.

Prima de carieră didactică este suportată din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027, cu respectarea regulilor de eligibilitate aplicabile şi în limita sumelor alocate cu această
destinaţie. Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei și se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizat în anul școlar/universitar 2023 -2024.

Reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti elaborează lista cu beneficiarii finali, având în vedere informațiile comunicate și asumate de reprezentanţii unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar. Universitățile de stat elaborează lista de beneficiari finali. Lista cu beneficiarii finali conține următoarele informații: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu/reședință, unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea, adresa unității de învățământ; optiunea beneficiarului final privind locul de primire a măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.”